Байгууллагын түрээсийн үйлчилгээ

ТАНИЛЦУУЛГА

"Хувийн хэвшлийн болон төрийн компаниуд тээвэртэй холбоотой зардлаа зохих хэмжээнд багасган төсвөө хэмнэх болсон. Тэдний хувьд урт хугацааны үргүй зардал гаргахгүйгээр манай авто машин түрээсийн үйлчилгээнд хамрагдсанаар тогтмол байсан өндөр зардлаа хэмнэх эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. \nМанай улсад богино хугацаагаар ажиллаж, амьдрахаар ирсэн гадаадын иргэдийн хувьд заавал авто машин худалдан авч, буцахдаа санхүүгийн алдагдалд орж зарах гэх мэт эрсдэл хүлээхгүйгээр бидний үйлчилгээг авах боломжтой."

ОНЦЛОГ, ДАВУУ

  • Зардлаа бууруулах
  • Автомашины хөрөнгө оруулалт шаардагдахгүй
  • Хүний нөөц жолооч нарт санаа зовохгүй
  • Автомашины элэгдэл хорогдол тооцохгүй
  • Дугаарын хязгаарлалт хамаарахгүй
  • Айх аюулгүй

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНАМЖ

 

Хаяг

Автоландын байр, Чингисийн өргөн чөлөө 62, Үйлдвэрлэлийн бүс, 3-р хороо, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар, монгол 17061

Autorent © 2019 он