Байнгын харилцагч нарт үзүүлэх урамшуулал

Сар бүр манай үйлчилгээг авдаг хэрэглэгч нартаа үндсэн үнээс 5 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ  

Хаяг

Автоландын байр, Чингисийн өргөн чөлөө 62, Үйлдвэрлэлийн бүс, 3-р хороо, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар, монгол 17061

Autorent © 2019 он