Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм.

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Байгууллагын түрээсийн үйлчилгээ

Хувийн хэвшлийн болон төрийн компаниуд тээвэртэй холбоотой зардлаа зохих хэмжээнд багасган төсвөө хэмнэх болсон. Тэдний хувьд урт хугацааны үргүй зардал гаргахгүйгээр манай авто машин түрээсийн үйлчилгээнд хамрагдсанаар тогтмол байсан өндөр зардлаа хэмнэх эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. Мөн манай улсад богино хугацаагаар ажиллаж, амьдрахаар ирсэн гадаадын иргэдийн хувьд заавал авто машин худалдан авч, буцахдаа санхүүгийн алдагдалд орж зарах гэх мэт эрсдэл хүлээхгүйгээр бидний үйлчилгээг авах боломжтой.

Автомашинаа өөрөө унаад явах жолоочгүй түрээсийн үйлчилгээ

Тэмдэглэлт баярууд болох хурим, цагаан сар, наадам болон өөрийн хэрэгцээтэй үедээ авах үйлчилгээ.

Байгууллагын түрээсийн үйлчилгээ

"Хувийн хэвшлийн болон төрийн компаниуд тээвэртэй холбоотой зардлаа зохих хэмжээнд багасган төсвөө хэмнэх болсон. Тэдний хувьд урт хугацааны үргүй зардал гаргахгүйгээр манай авто машин түрээсийн үйлчилгээнд хамрагдсанаар тогтмол байсан өндөр зардлаа хэмнэх эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. \nМанай улсад богино хугацаагаар ажиллаж, амьдрахаар ирсэн гадаадын иргэдийн хувьд заавал авто машин худалдан авч, буцахдаа санхүүгийн алдагдалд орж зарах гэх мэт эрсдэл хүлээхгүйгээр бидний үйлчилгээг авах боломжтой."

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Хувийн түрээсийн үйлчилгээ

"Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа сонгох боломжтой автомашины түрээсийн үйлчилгээ юм."

Хаяг

Автоландын байр, Чингисийн өргөн чөлөө 62, Үйлдвэрлэлийн бүс, 3-р хороо, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар, монгол 17061

Autorent © 2019 он