Хугацаанаас хамаарсан хөнгөлөлт

10-30 хоногийн хооронд манай үйлчилгээг авбал үндсэн үнээс 10 хувийн хөнгөлөлт, 30-с дээш хоногийн үйлчилгээ авбал үндсэн үнээс 20 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Хаяг

Автоландын байр, Чингисийн өргөн чөлөө 62, Үйлдвэрлэлийн бүс, 3-р хороо, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар, монгол 17061

Autorent © 2019 он