Жолоочгүй түрээсийн үйлчилгээ

Сүүлийн үед хэрэглэгч нар өөрсдөө автомашинаа жолоодох хүсэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа тул энэ төрлийн үйлчилгээг бид бүхэн санал болгож байна

Угтах, үдэх үйлчилгээ

Нисэх буудлаас тосох, нисэх буудалд хүргэх үйлчилгээ

Угтах, үдэх үйлчилгээ

Нисэх буудлаас тосох, нисэх буудалд хүргэх үйлчилгээ

Хувийн түрээс

Олон жил жолоо барьсан мэргэшсэн жолооч нар таньд үйлчилнэ. "Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа манай компаниас жолоочтой автомашин сонгох боломжтой үйлчилгээ юм.

Жолоочгүй түрээс

Сүүлийн үед хэрэглэгч нар өөрсдөө автомашинаа жолоодох хүсэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа тул энэ төрлийн үйлчилгээг бид бүхэн санал болгож байна.

Жолоочгүй түрээс

Сүүлийн үед хэрэглэгч нар өөрсдөө автомашинаа жолоодох хүсэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа тул энэ төрлийн үйлчилгээг бид бүхэн санал болгож байна.

Угтах, үдэх үйлчилгээ

Нисэх буудлаас тосох, нисэх буудалд хүргэх үйлчилгээ

Байгууллагуудад дугаарын хязгаарлалттай өдөр үйлчлэх

Хувийн хэвшлийн болон төрийн компаниуд тээвэртэй холбоотой зардлаа зохих хэмжээнд багасган төсвөө хэмнэх болсон. Тэдний хувьд урт хугацааны үргүй зардал гаргахгүйгээр манай авто машин түрээсийн үйлчилгээнд хамрагдсанаар тогтмол байсан өндөр зардлаа хэмнэх эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. Манай улсад богино хугацаагаар ажиллаж, амьдрахаар ирсэн гадаадын иргэдийн хувьд заавал авто машин худалдан авч, буцахдаа санхүүгийн алдагдалд орж зарах гэх мэт эрсдэл хүлээхгүйгээр бидний үйлчилгээг авах боломжтой

Хувийн түрээс

Олон жил жолоо барьсан мэргэшсэн жолооч нар таньд үйлчилнэ. "Гэр бүлийн болон өөрийн хувийн хэрэгцээндээ та хүссэн хугацаагаараа манай компаниас жолоочтой автомашин сонгох боломжтой үйлчилгээ юм

Хаяг

Автоландын байр, Лавай худалдааны төв, 20-р хороо Хан-Уул дүүрэг,Улаанбаатар хот, Монгол Улс

Autorent © 2019 он